SaaS:n hyödyt liiketoiminnalle

2/8/2023

news-post-image
background-image

Mikä on SaaS?

SaaS eli Software as a Service on pilvipalvelumalli, joka on muuttanut ohjelmistoteollisuutta muuttamalla ohjelmistojen kehittämisen, jakelun ja palvelun käytön tapoja. Perinteisessä ohjelmistojen toimitusmallissa käyttäjien on ostettava ja asennettava ohjelmisto paikallisesti laitteilleen, mikä joskus vaati monimutkaisia asennuksia, laitteistovaatimuksia ja manuaalisia päivityksiä. SaaS kuitenkin tarjoaa uudemman lähestymisen digitaalisiin palveluihin tarjoamalla tehokkaamman ja käyttäjäkeskeisemmän lähestymistavan.

SaaS-mallissa ohjelmistot ja sovellukset ovat isännöitynä ja ylläpidettyinä palveluntarjoajien, kuten Amazon Web Services:n (AWS:n) ja Microsoft Azuren turvallisissa tietokeskuksissa. Käyttäjät voivat käyttää näitä SaaS-palveluita internetin kautta selaimilla tai käyttöliittymien kautta tilauspohjaisesti. Tämä poistaa tarpeen asentaa ja hallita ohjelmistoja paikallisesti, koska kaikki hoidetaan SaaS-palvelun tarjoajan toimesta.

SaaS:n hyödyt liiketoiminnalle

Yksi SaaS:n tärkeimmistä eduista on sen helppokäyttöisyys. Käyttäjät voivat käyttää SaaS-sovelluksia mistä tahansa Internet-yhteydellä varustetusta laitteesta, oli se sitten tietokone, tabletti tai älypuhelin. Tämä kätevyys tekee SaaS:sta houkuttelevan vaihtoehdon kaikenkokoisille yrityksille aina startupeista suuriin yrityksiin, sillä se mahdollistaa helpon skaalautumisen ja mukautumisen muuttuviin tarpeisiin ilman monimutkaisen IT-infrastruktuurin hallintaa.

SaaS tarjoaa tilauspohjaisen hinnoittelumallin, mikä tarkoittaa, että käyttäjät maksavat vain käytetyistä palveluista yleensä kuukausi- tai vuositasolla. Tämä poistaa suuret alkuinvestoinnit, joka tekee SaaS:sta kustannustehokkaan ja ennustettavan yrityksille. Lisäksi, koska SaaS-sovellukset toimivat verkon välityksellä, ne voidaan päivittää täysin palveluntarjoajan toimesta, joten käyttäjät saavat aina käyttöönsä uusimmat ominaisuudet ja tietoturvaparannukset ilman palvelun manuaalista päivittämistä.

Skaalautuvuus on toinen tärkeä etu SaaS:lle. Koska ohjelmisto on isännöity palveluntarjoajan infrastruktuurissa, sovellus voidaan helposti mukauttaa vaihteleviin käyttäjien tarpeisiin, joko palveluntarjoajan manuaalisesta toimesta, tai erillaisilla automaatioratkaisuilla. Palveluntarjoajat voivat skaalata resurssejaan ylös tai alas käytön mukaan, varmistaen, että sovellus toimii optimaalisesti kaikkina aikoina.

Tietoturva on merkittävä huolenaihe jokaiselle pilvipalveluita käyttävälle yritykselle. SaaS-palveluntarjoajat panostavat vahvoihin turvatoimiin, jotka suojaavat herkkiä käyttäjätietoja salauksen, pääsynvalvonnan ja säännöllisten tietoturvatarkastusten avulla. Tämä lisää tietoturvaa ja antaa käyttäjille mielenrauhan SaaS-sovellusten käytössä.

SaaS-malli on mullistanut ohjelmistoteollisuuden tarjoamalla joustavamman, tehokkaamman ja kustannustehokkaan ratkaisun yrityksille ja yksilöille. Sen helppokäyttöisyys, skaalautuvuus, tilauspohjainen hinnoittelu ja parannettu tietoturva ovat tehneet siitä suositun vaihtoehdon moderneille yrityksille, jotka etsivät ketteriä ja käyttäjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja. Koska pilvipalveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan, SaaS:n odotetaan säilyttävän asemansa keskeisenä voimana ohjelmistokehityksen tulevaisuudessa.

Avainaskeleet SaaS-ohjelmistokehityksessä

SaaS-kehityksen matka alkaa ideasta, jossa luovat ajatukset muokataan huolellisesti käytännöllisiksi ohjelmistoratkaisuiksi. Tässä tärkeässä vaiheessa tiimit pohtivat käsitteitä, jotka vastaavat markkinoiden kysyntää ja käyttäjien tarpeita. Sen jälkeen syvällinen markkinatutkimus ja kilpailija-analyysi auttavat kehittäjiä ymmärtämään alan tilannetta ja tunnistamaan lopullisen tuotteen ainutlaatuiset myyntipisteet. Selkeän vision kanssa on suunniteltava arkkitehtuuri ja infrastruktuuri. Joustavan ja skaalautuvan rungon rakentaminen varmistaa, että SaaS-sovellus voi vastata kasvaviin käyttäjän vaatimuksiin ja ylläpitää korkeaa käytettävyyttä.

Vakaan perustan varmistamiseksi kehittäjien on noudatettava luotettavia koodauskäytäntöjä ja käytettävä ketteriä kehitysmenetelmiä. Iteratiivinen lähestymistapa mahdollistaa jatkuvat parannukset, jotta kehittäjät voivat sopeutua nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. Tiukka laadunvarmistus ja testaus ovat välttämättömiä SaaS-sovelluksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi erilaisissa tilanteissa. Tämä huolellinen prosessi johtaa onnistuneeseen käyttöönottoon, jolloin SaaS-sovelluksen elinkaari alkaa.

Käyttöönoton jälkeen jatkuva ylläpito ja tuki ovat keskeisiä osia SaaS-kehityksessä. Ohjelmiston ajantasaisuuden ja käyttäjäpalautteen käsitteleminen varmistavat, että SaaS-sovellus pysyy edistyksellisenä, kilpailukykyisenä ja käyttäjäystävällisenä koko elinkaarensa ajan.

Onnistuneen SaaS-kehityksen avainnäkökohdat

Onnistunut SaaS-kehitysprojekti perustuu useisiin strategisiin päätöksiin ja parhaisiin käytäntöihin koko prosessin ajan. Oikean teknologia-alustan valitseminen on ratkaisevaa, jotta sovellus voidaan räätälöidä tiettyihin tarpeisiin ja taata optimaalinen suorituskyky. Skaalautuvuus ja suorituskyvyn optimointi ovat tärkeitä, jotta sovellus voi mukautua vaihteleviin käyttäjän vaatimuksiin ja ylläpitää erinomaista käyttökokemusta jopa korkean käyttötason aikana.

Tietoturva ja tietojen suojaaminen ovat avainasemassa kyberuhkien aikakaudella. SaaS-kehittäjien on käytettävä vahvoja turvaprotokollia suojatakseen herkät käyttäjätiedot ja estääkseen luvattomat pääsyt dataan. Intuitiiviset käyttöliittymät ja saumattomat integraatiot muiden järjestelmien ja käyttöliittymien kanssa parantavat yleistä toiminnallisuutta ja käyttäjien tyytyväisyyttä. Säännölliset päivitykset ja ominaisuuksien parannukset ovat tarpeen pitämään sovellus kilpailukykyisenä ja vastaamaan jatkuvasti muuttuviin markkinoiden vaatimuksiin ja käyttäjien odotuksiin.

Parhaat käytännöt SaaS-kehityksessä

Parhaiden käytäntöjen, kuten Amazon Web Services Well-Architected Frameworkin noudattaminen voi vaikuttaa merkittävästi SaaS-kehitysprojektin menestykseen. Ketterien ja iteratiivisten kehitysmenetelmien omaksuminen edistää sopeutumiskykyä ja reagointia muuttuviin asiakastarpeisiin. Säännöllinen yhteistyö ja tehokkaat viestintästrategiat edistävät vahvoja tiimityöskentelytaitoja, varmistaen yhtenäisen näkemyksen kehitysprojektista. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja jatkuva palaute MVP:stä (Minimum Viable Product) auttavat kehittäjiä ymmärtämään paremmin käyttäjien vaatimuksia ja tekemään jatkuvia parannuksia käyttäjien näkemyksiin perustuen.

Seuranta, analytiikka ja suorituskyvyn seuranta ovat välttämättömiä datalähtöiseen päätöksentekoon. Sovelluksen suorituskyvyn ja käyttäjien käyttäytymisen seuraaminen auttaa kehittäjiä tunnistamaan kehityskohteita ja vastaamaan proaktiivisesti mahdollisiin ongelmiin. Erinomainen asiakastuki ja palvelutasosopimusten (SLA) noudattaminen edistävät asiakasuskollisuutta ja luottamusta, jotka ovat kriittisiä minkä tahansa SaaS-tuotteen menestykselle.

Tunnettuja SaaS -palveluja

Monet tunnetut verkkopalvelut ovat kehitetty SaaS-teknologioilla, tai ovat uudistettu SaaS-palveluiksi teknologian kehittyessä. SaaS:n hyvän käytettävyyden ja skaalautuvuuden vuoksi monet palvelut, joilla on suuret käyttäjävirrat ja alati kasvava käyttäjämäärä ovat ottaneet SaaS-teknologiat käyttöön palveluissaan. Hyvin tunnettuja SaaS-teknologioita hyödyntäviä palveluita ovat esimerkiksi: Netflix, Microsoft 365 palvelut, Spotify, Adobe Creative Cloud ja Slack.

Yksi SaaS:n suurimmista eduista onkin sen skaalautuvuus. Samoja teknologioita voivat käyttää sekä kaikkein suurimmat palvelut, että palvelut, joiden käyttäjäliikenne on minimaalista. Koska SaaS:n hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti pilvipalveluiden pay-as-you-go -malliin, niin kulut määräytyvät täysin pilven käytön perusteella. SaaS on siis erinomainen palvelumalli niin pienille kuin suurillekin toimijoille. Monet nousevat it-yritykset ovatkin perustaneet toimintansa täysin SaaS-teknologioiden varaan.

Yhteenveto

Yhteenvetona SaaS-kehitys muuttaa ohjelmistoteollisuutta ja mahdollistaa IT-yrityksille kilpailukyvyn, ketteryyden ja keskittymisen asiakastyytyväisyyteen. SaaS-kehityksen omaksumisen myötä yritykset voivat hyödyntää kustannustehokkuutta, skaalautuvuutta ja globaalia saavutettavuutta. Teknologian kehittyessä yritysten on yhä tärkeämpää tutkia ja hyödyntää SaaS:n voimaa pysyäkseen innovaation kärjessä ja vastatakseen jatkuvasti muuttuviin asiakastarpeisiin.

Skillwell SaaS-ohjelmistokehitys

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista SaaS-kehitystä. Haluat sitten kehittää liiketoimintaasi uudella SaaS-palvelulla, tai modernisoida olemassa olevia digitaalisia palveluitasi, meiltä löytyy tieto ja osaaminen tavoitteisiisi pääsemiseen.

Tiimillämme on kattava kokemus Amazon Web Services (AWS) -pilvipalveluista. AWS:ään keskittyneenä luotettavana pilvi- ja ohjelmistokehitys kumppanina ymmärrämme sen valtavan arvon, jonka AWS ja SaaS-malli tuo yrityksille, jotka haluavat saavuttaa täyden digitaalisen potentiaalinsa. Korkeasti koulutetulla tiimillämme on useita AWS-sertifikaatteja eri osaamisen alueilta. Lisäksi olemme virallinen AWS Advanced Consulting Partner & AWS Service Delivery Partner, joka osoittaa sitoutumisemme pysyä AWS-teknologian ja digitaalisen huippuosaamisen kärjessä.

Voit tutustua SaaS-kehityspalveluumme ja eri palvelukokonaisuuksiimme täältä: Skillwell SaaS Development Service - Palvelukehitys.

Me olemme Skillwell – Kokenut ja luotettava SaaS-ohjelmistokehityksen ja AWS pilvipalveluiden kumppanisi.

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2023