Mikä on MVP ja sen edut ohjelmistokehityksessä

2/3/2023

Christian Kätkä

Olet luultavasti törmännyt termiin MVP lukiessasi blogeja, referensseja tai uutisia tuotekehityksestä ja erilaisista liiketoiminta ratkaisuista. Tässä blogissa avataan, mitä tämä termi tarkoittaa ja miksi MVP:tä käytetään niin usein projektin kehityksen alussa.

Jokaisen tuotetta kehittävän yrityksen päätavoite on tarjota käyttäjille palvelu, joka ratkaisee heidän ongelmaansa. Tämän takia jo  kehitysvaiheen alussa on tärkeä selvittää, tarvitseeko kohderyhmä tätä uutta tuotetta. Kuinka tuoteidean toimivuutta voi testata? Yksi tapa on testata ideaa kehitysvaiheessa MVP-konseptin avulla.

Mikä on MVP

MVP tai “Minimum Viable Product” on tuote tai palvelu, jonka toiminnallisuus on rajallinen, mutta riittävä saamaan kohderyhmän aloittamaan sen käytön. Tuotteen MVP-version tarkoituksena on kerätä palautetta käyttäjiltä, jonka perusteella tuotteen kehittäjä saa paremman ymmärryksen ideansa kannattavuudesta ja kehityksen suunnasta.

MVP:n päätavoite on kehittää toimiva tuote, jota voidaan jo tarjota käyttäjille, seurata heidän antamaa palautetta ja parantaa tuotetta heidän mieltymystensä mukaan. MVP:n avulla voidaan siis vähentää testaamiseen nähtyä aikaa ja vaivaa, ennen täysimittaisen tuotteen kehittämistä.

MVP:stä kerättävää palautetta analysoimalla voidaan aloittaa tuotteen ominaisuuksien parantaminen ja uudelleentestaus. Kun kohderyhmän palaute vastaa tavoitteita voidaan alkaa täysimittainen tuotekehitys, ja sen markkinoille tuonti.

MVP:n (Minimum Viable Product) avulla voit:

Testata ideaasi todelliseen dataan perustuen ja vahvistaa sen kannattavuus

MVP-kehityksen avulla yritykset voivat testata ideoitaan ilman merkittäviä resursseja. Hyödyntämällä MVP:tä yritykset voivat kerätä palautetta varhaisesta käyttöönotosta ja varmistaa, että tuotteelle löytyy kysyntää. Tämä palaute voi auttaa yrityksiä parantamaan tuotettaan ja varmistamaan, että se vastaa kohdemarkkinoiden tarpeita.

Vähentää kehityskustannuksia karsimalla tarpeettomia toiminnallisuuksia 

MVP-kehitys voi auttaa yrityksiä vähentämään kehityskustannuksia merkittävästi. Kehittämällä tuotteestaan MVP -version, yritykset voivat välttää resurssien sijoittamista ominaisuuksiin, jotka eivät ole tarpeellisia, tai jotka eivät vastaa kohderyhmän tarpeita. Tämä lähestymistapa auttaa yrityksiä säästämään resursseja, samalla kuitenkin kehittäen kohderyhmänsä tarpeisiin vastaavaa tuotetta.

Nopeampi markkinoille tulo

MVP-kehitys auttaa yrityksiä lanseeraamaan tuotteensa nopeasti. Sen sijaan, että täydellisen tuotteen kehittämiseen käytettäisiin pitkiä aikoja, voivat yritykset voivat julkaista MVP:n lyhyessäkin ajassa. MVP -lähestymistapa auttaa yrityksiä tuomaan tuotteensa markkinoille nopeammin, mikä antaa mahdollisuuden vallata markkinaosuutta ja luo kilpailuetua.

Houkutella sijoittajia hankkeeseen

MVP:n avulla tuotetun datan avulla yritykset voivat tarjota sijoittajille konkreettista näyttöä tuotteen menestymisen mahdollisuuksista. Kerättyä dataa voidaan hyödyntää myös lisärahoituksen hankkimiseen, jolla yritykset voivat jatkaa tuotteensa kehittämistä ja parantamista.

Kehittää tuotetta iteratiivisesti

MVP-kehitys on iteratiivinen prosessi. Kun MVP on julkaistu, yritykset voivat kerätä palautetta ja käyttää sitä tuotteensa kehittämiseen. Julkaisemalla uusia versioita tuotteesta yritykset voivat jatkuvasti parantaa ja jalostaa tuotetta, kunnes se vastaa asiakkaiden tarpeita. Tämä iteratiivinen lähestymistapa voi auttaa yrityksiä luomaan tuotteen, joka on haluttu kohdemarkkinoillaan.

Tiivistettynä

MVP-kehitys on hyödyllinen kehitysmalli yrityksille, jotka haluavat tuoda markkinoille uusia tuotteita. MVP:n päätavoite on lyhentää idean testaamiseen kuluvaa aikaa ja resursseja, ennen täysimittaisen tuotteen kehittämisen aloittamista.

MVP:n avulla yritykset voivat validoida markkinoiden kysynnän, lanseerata tuotteensa nopeammin, vähentää kehityskustannuksia, saada parempaa asiakaspalautetta, ja jatkuvasti parantaa tuotettaan. Omaksumalla MVP-konseptin yritykset voivat lisätä menestymismahdollisuuksiaan ja saada kilpailuetua markkinoillaan.

Lue myös nämä:

blog-post-image
AWS
Well Architected
Miten AWS Well-Architected edistää pilven turvallisuutta ja hallintaa?

Asiantuntijamme Jussi Immonen kirjoitti aiemmin yleisesti AWS:n Well-Architected Reviewistä (WAR) ja sen hyödyistä yritykselle. Tässä artikkelissa perehdytään Well-Architected...

blog-post-image
Tiimi
Asiantuntija
AWS
Uratarinoita: Kyvykkyys ei koskaan pärjää harjoittelulle

Skillwell etsii aina uusia huippuosaajia, ja siksi tiimimme kasvaa jatkuvasti! Uusina tulijoina ovat loistavat osaajat, Elina Vänttinen ja...

blog-post-image
Asiantuntija
Pilviasiantuntijan rooli liiketoiminnan tukena

Yksi tarjoamistamme palveluista on “Cloud Expert Service”, joka on Skillwellin Amazon Web Services (AWS) konsultointiin ja kehitykseen keskittyvä...

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2023