Datan hyödyntäminen teollisuuden AWS-ratkaisuissa

20/4/2022

Harri Ilvonen

Teollisuudessa kertyvän datan analysointi ja hyödyntäminen perinteisin menetelmin on hankalaa tai jopa mahdotonta, sillä datamäärät ovat erittäin suuria. AWS-ratkaisujen avulla datasta saadaan irti juuri halutut asiat.

Datan hyödyntäminen voi ratkaista yrityksesi menestyksen

Datavirtojen hyödyntäminen tarjoaa yrityksille tavan pärjätä kilpailussa nykypäivän elinkeinoelämässä. Teollisuudessa datan tuomat edut näkyvät erityisesti ennakoinnin sekä prosessien optimoinnin mahdollistumisena, mikä tarkoittaa esimerkiksi huoltotoimenpiteiden parempaa ajoittamista, laatutason nostoa ja tuotannon kustannustehokkaampaa läpivientiä. Puhutaan siis liiketoiminnan kannalta erittäin tärkeistä asioista.

Maailmanlaajuinen pilvipalvelu Amazon Web Services eli lyhyemmin AWS tarjoaa eri kohteista kerätyn datan systemaattiseen hyödyntämiseen erinomaiset, monipuoliset työkalut. AWS:n avulla esimerkiksi tuotannon suunnittelun, ohjaamisen, valvomisen, analysoinnin ja kehittämisen tueksi sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi löytyvät toimivimmat ratkaisut, jotka perustuvat luotettavasti dataan. 

Esimerkiksi näin voit hyödyntää dataa AWS:n avulla

Tuotannon suunnittelusta tulee helpompaa, kun käyttöön saadaan koneoppimisen avulla tehtyjä ennusteita. AWS Forecast -palvelu käy dataa läpi automaattisesti, tunnistaa erilaisia merkityksiä monimutkaisestakin aineistosta ja luo sitä kautta ennustemalleja. Näin tuleviin muutoksiin pystytään reagoimaan ajoissa. 

Lue, kuinka eräässä teollisuusyrityksessä parannettiin ennustettavuutta AWS Forecast -palvelun avulla jo kahdessa kuukaudessa.

Laadunvalvonta nousee uudelle tasolle, kun hyödynnetään AWS:n Machine Learning -palveluiden eli koneoppimisen avulla luotuja malleja. Pohjana on malli siitä, miltä valmiin tuotteen tulee näyttää, jolloin järjestelmä tunnistaa siitä poikkeavat, vialliset tuotteet. Tätä kautta voidaan sekä vähentää viallisten tuotteiden päätymistä asiakkaille että löytää yhteys asiaan, joka vian aiheuttaa. AWS:n Machine Learning -palvelut tarjoavat myös monia muita mahdollisuuksia.

Asiakaspalvelun parantamiseksi monikanavaisella Amazon Connect -ratkaisulla voidaan varmistaa, että kaikki yrityksellesi tulleet yhteydenotot jäävät talteen ja ne saadaan käsiteltyä tehokkaasti. Positiivinen vaikutus näkyy sekä asiakkaillesi että asiakaspalveluhenkilöstöllesi.

Lue, kuinka Admicom otti käyttöön Amazon Connect -ratkaisun Skillwellin avulla.

AWS:n avulla löydetään ratkaisut myös mm. näihin asioihin:

  • Resurssien ohjauksen optimointi

  • Historiatietojen analysointi, tietojen yhdisteleminen ja syy-seuraussuhteiden löytäminen

  • Käyttövarmuuden parantaminen: esimerkiksi epäonnistuneiden tuotteiden määristä pystytään ehkä ennakoimaan koneiden huoltotarvetta

  • Dataan pohjautuvien hälytysten asettaminen.

Merius Oy käyttää Skillwellin AWS-osaamista datan käsittelyssä ja hyödyntämisessä suurteollisuuden asiakkuuksissa

Suurteollisuuden investointiprojekteihin suunnittelu- ja projektipalveluita tuottava Merius Oy on Skillwellin avulla päässyt perehtymään AWS:n palveluihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin datan käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Erityisenä kohteena on ollut se, miten tehdasalueisiin liittyvää 3D-aineistoa pystytään hyödyntämään AWS:n valmiissa palvelukokonaisuuksissa.

Meriuksen toimitusjohtajan Hannu Sarjan mukaan yhtiön yhtenä tavoitteena on pystyä tekemään asiakkailleen iso kuva näkyväksi (“Make the Big Picture Understandable”). Hannu Sarjan mukaan Skillwellin tarjoaman asiantuntemuksen avulla sekä AWS:n palveluilla on löydetty aivan uudet mahdollisuudet datan hyödyntämiseen ja kokonaiskuvan tarjoamiseen suurteollisuuden investointiprojekteissa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää!

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Harri Ilvonen

harri.ilvonen@skillwell.fi

+358 400 830 660

Jari Ikävalko

jari.ikavalko@skillwell.fi

+358 50 386 5590

Tämä blogiartikkeli on kolmas viiden blogiartikkelin sarjasta, jossa käsittelemme AWS:n mahdollisuuksia teollisuudessa. Seuraavassa artikkelissa keskitymme sovellusten hallintaan AWS:n avulla.

Lue myös aiemmat artikkelit:AWS teollisuuden kilpailuvalttina 

Lataa maksuton opas: Rakenna teollinen vallankumous digitalisoimalla – perustana AWS-pilvipalvelut

Kirjoitimme oppaan, jossa kerromme, millaisia lukemattomia mahdollisuuksia digitaalisuus tuo liiketoiminnan kehittämiseen teollisuuden aloilla ja miten ne voidaan toteuttaa tehokkaasti AWS-pilvipalvelujen avulla. Perehdy aiheeseen tarkemmin oppaan kautta.

» Lataa opas tästä

Lue myös nämä:

blog-post-image
AWS
Well Architected
Miten AWS Well-Architected edistää pilven turvallisuutta ja hallintaa?

Asiantuntijamme Jussi Immonen kirjoitti aiemmin yleisesti AWS:n Well-Architected Reviewistä (WAR) ja sen hyödyistä yritykselle. Tässä artikkelissa perehdytään Well-Architected...

blog-post-image
SaaS
Mikä on MVP ja sen edut ohjelmistokehityksessä

Olet luultavasti törmännyt termiin MVP lukiessasi blogeja, referensseja tai uutisia tuotekehityksestä ja erilaisista liiketoiminta ratkaisuista. Tässä blogissa avataan...

blog-post-image
Tiimi
Asiantuntija
AWS
Uratarinoita: Kyvykkyys ei koskaan pärjää harjoittelulle

Skillwell etsii aina uusia huippuosaajia, ja siksi tiimimme kasvaa jatkuvasti! Uusina tulijoina ovat loistavat osaajat, Elina Vänttinen ja...

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2023