Agile / Ketterä kehitys - mitä ja miksi?

Perimmäisellä tasolla ketterä kehitys ei ole pelkästään metodologia, vaan ajatusmalli—filosofia, joka korostaa joustavuutta, yhteistyötä ja iteratiivista edistymistä. Toisin kuin perinteiset vesiputousmenetelmät, joissa kehitys tapahtuu lineaarisissa, peräkkäisissä vaiheissa, ketterä kehitys omaksuu iteratiivisen ja inkrementaalisen lähestymistavan, mahdollistaen projektien jakamisen pieniin, hallittaviin osiin, joita kutsutaan "sprinteiksi".

Ketterän kehityksen keskeiset periaatteet

Ketterä kehitys perustuu joukkoon periaatteita, jotka toimivat sen perustana:

Asiakasyhteistyö sopimuksen neuvottelun sijaan: Ketterä kehitys asettaa vahvan painon asiakkaan tai product ownerin osallistumiselle koko kehitysprosessin ajan. Tarkoituksena on varmistaa, että lopputuote vastaa heidän muuttuvia tarpeitaan ja odotuksiaan.

Muutokseen vastaaminen suunnitelman seuraamisen sijaan: Sen sijaan, että tiukasti noudatettaisiin ennalta määriteltyä suunnitelmaa, Ketterän kehityksen tiimit toivottavat muutoksen tervetulleeksi ja sopeuttavat lähestymistapaansa palautteen ja esiin nousevien vaatimusten perusteella.

Yksilöt ja vuorovaikutukset prosessien ja työkalujen sijaan: Ketterä kehitys priorisoi ohjelmistokehityksen inhimillisen elementin, korostaen viestintää, tiimityötä ja yhteistyötä tiukkaan prosessien ja työkalujen noudattamiseen nähden.

Muutoksen omaksuminen: Ketterässä kehityksessä tunnistetaan, että muutos on väistämätöntä ja omaksutaan sen mahdollisuus parantaa projektia, edistäen jatkuvan oppimisen ja sopeutumisen kulttuuria.

Agilen / Ketterän kehityksen ydinkäytännöt

Ketterä kehitys kattaa joukon käytäntöjä ja kehyksiä, kuten Scrum, Kanban ja CI/CD, joilla jokaisella on oma ainutlaatuinen tehtävänsä:

Scrum: Monimutkaisten projektien hallintakehys, joka korostaa lyhyitä, aikarajoitettuja iteraatioita, joita kutsutaan sprinteiksi, säännöllistä tarkastelua ja sopeutumista sekä itseorganisoituvia, monitoiminnallisia tiimejä.

Kanban: Perustuen visuaalisen hallinnan periaatteisiin, Kanban mahdollistaa tiimien työnkulun visualisoinnin, työn määrän rajoittamisen (WIP) ja jatkuvan prosessien parantamisen.

Jatkuva integrointi ja jatkuva toimittaminen (CI/CD): CI/CD-käytännöt automatisoivat koodimuutosten integroinnin ja niiden toimittamisen tuotantoon, mahdollistaen tiimien toimittaa päivityksiä asiakkaille nopeasti ja usein.

Päivittäiset tapaamiset: Myös päivittäisinä scrum-kokouksina tunnetut lyhyet kokoukset mahdollistavat tiimin jäsenten toimintojen synkronoinnin, edistymisen keskustelun ja mahdollisten esteiden tai hidasteiden tunnistamisen.

Agilen / Ketterän kehityksen hyödyt

Ketterän kehityksen omaksuminen tarjoaa lukuisia etuja kehitystiimeille ja organisaatioille, kuten:

Nopeampi markkinoille pääsy: Projektien jakaminen pieniin, hallittaviin osiin ja arvon toimittaminen iteratiivisesti mahdollistaa tiimien nopean reagoinnin muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja toimittaa toimivan ohjelmiston nopeammin.

Kehityskohteen laadun takuu: Ketterän kehityksen iteratiivinen luonne mahdollistaa jatkuvan palautteen ja testauksen, mikä johtaa korkealaatuisempaan ohjelmistoon, joka vastaa paremmin käyttäjien tarpeita ja odotuksia.

Joustavuuden lisääntyminen: Ketterän kehityksen mukautuva lähestymistapa mahdollistaa tiimien nopean kääntymisen muuttuviin vaatimuksiin, markkinaolosuhteisiin tai asiakaspalautteeseen reagoiden, lieventäen riskejä ja hyödyntäen mahdollisuuksia.

Vahvistunut yhteistyö ja kommunikaatio: Agile-metodologia edistävää monitoiminnallista yhteistyötä ja tiivistä viestintää tiimin jäsenten, sidosryhmien ja asiakkaiden välillä, luoden läpinäkyvyyden ja luottamuksen kulttuurin.

Korkeampi asiakastyytyväisyys: Asiakkaiden osallistuminen kehitysprosessin aikana ja toimivan ohjelmiston inkrementaalinen toimittaminen varmistavat, että lopputuote vastaa tiiviisti asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, mikä johtaa korkeampaan tyytyväisyyteen.

Iteratiivinen kehitys

Iteratiivinen kehitys on keskeinen osa Ketterän kehityksen menetelmiä, ja se korostaa jatkuvaa parantamista ja kehitystä projektin eri vaiheissa. Sen sijaan, että koko projekti suunniteltaisiin ja toteutettaisiin kerralla, iteratiivinen kehitys jakaa projektin pienempiin osiin, joita kutsutaan iteraatioiksi tai sprinteiksi. Jokainen iteraatio tuottaa toimivan ohjelmistoversion, joka läpikäy jatkuvaa testausta ja arviointia. Tämä mahdollistaa nopean palautteen saamisen ja mahdollisten muutosten tekemisen aikaisessa vaiheessa, mikä johtaa parempaan lopputulokseen ja pienentää riskiä virheistä tai projektin epäonnistumisesta.

Miten toimimme Skillwellillä

Skillwellillä käytämme Scrumia ja iteratiivista kehitystä saavuttaaksemme parhaan mahdollisen tuloksen projekteissamme, oli sitten kyseessä SaaS-kehitys tai pilvipalvelut. Scrum tarjoaa rakenteen tiimille, joka mahdollistaa tehokkaan yhteistyön, nopean reagoinnin muutoksiin ja jatkuvan tuotteen parantamisen. Lisäksi hyödynnämme iteratiivista kehitystä varmistaaksemme, että ohjelmisto kehittyy jatkuvasti ja vastaa asiakkaidemme tarpeisiin.

Lisäksi käytämme jatkuvaa integrointia ja jatkuvaa toimittamista (CI/CD), mikä mahdollistaa koodimuutosten automatisoidun integroinnin ja toimittamisen tuotantoon. Tämä auttaa meitä toimittamaan laadukasta ohjelmistoa nopeasti ja luotettavasti, mikä edistää projektien onnistumista ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Yhteenvetona

Ketterä kehitys, iteratiivinen kehitys ja Scrum tarjoavat tehokkaan kehyksen ohjelmistokehitykselle, joka mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin, jatkuvan kehityskohteen parantumisen ja korkealaatuisen ohjelmiston toimittamisen. Skillwellillä olemme sitoutuneet näiden menetelmien käyttöön varmistaaksemme, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen arvon projektistaan. Keskitymme aina oppimiseen ja kehitykseen pysyäksemme ajan tasalla uusimmista parhaista käytännöistä ja varmistaaksemme, että pystymme aina tarjoamaan innovatiivisia ja laadukkaita ratkaisuja.

Lue myös nämä:

blog-post-image
AWS
Asiantuntija
SaaS
Uusi virstanpylväs: Jari Ikävalko on nyt AWS Ambassador!

Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa merkittävästä virstanpylväästä matkallamme - Skillwellin pilviarkkitehti Jari Ikävalko on saavuttanut AWS Ambassador -statuksen. Tämä...

blog-post-image
SaaS
Tulevaisuuden purkaminen: 4 Saas-trendiä yrityksille

SaaS on ohjelmistojakelutapa, jossa loppukäyttäjä ei osta itse ohjelmistoa, vaan sen käyttöoikeuden. SaaS:n suosio on ollut erityisen kasvussa...

blog-post-image
AWS
Asiantuntija
Kuinka valita oikea AWS-kumppani hallitsemaan pilvi-infrastruktuuriasi

Nykypäivän dynaamisessa liiketoimintaympäristössä pilvipalveluinfrastruktuurin hallinta- ja kehityskumppanin valinta on ratkaiseva päätös, joka voi vaikuttaa merkittävästi toimintasi menestykseen ja...

Ota meihin yhteyttä

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2023