Referenssi

Käyttöliittymien kehitystyö vauhtiin Proof of Concept vaiheella

reference-image

Landis+Gyr on ollut energianhallintaratkaisujen tarjoaja jo yli 120 vuoden ajan. Yrityksen tarjoamat etäluentaratkaisut auttavat verkkoyhtiöitä ympäri maailmaa kehittämään toimintaansa, hallitsemaan verkko-omaisuuttaan, pienentämään kustannuksia ja tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Laadukkaat ja luotettavat tuotteet ja palvelut mahdollistavat älykkään sähköverkon ja IoT-maailman innovaatiot. Vuonna 2017 yritys listautui pörssiin Sveitsissä. Yrityksen pääkonttori on Sveitsin Zugissa.

Landis+Gyr:n lähtötilanne ja yhteistyön alku

Landis+Gyr:illä on sähköverkkoyhtiöille useita eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja palveluita, joiden käyttöliittymiä on toteutettu ja kehitetty vuosien ajan. Vuosien kuluessa ja teknologioiden kehittyessä nopeasti, osa palveluiden käyttöliittymistä on tullut tiensä päähän. Siksi Landis+Gyr on aloittanut palveluiden käyttöliittymien uusimisen selainpohjaisia teknologioita käyttäen.

Uudistustyö oli aloitettu jo ennen Skillwell-yhteistyötä, ja nyt yhteistyön myötä Skillwell varmistaa, että uudistukset viedään läpi juuri Landis+Gyr:n tarpeeseen parhaiten sopivilla teknologioilla. Skillwell on myös mukana palveluiden uusien käyttöliittymien käytännön toteutuksessa.

Kaiken A ja O on hyvä ja avoin yhteistyö

Landis+Gyr:n projektiin osallistuivat Skillwelliltä teknologia-asiantuntija Jari Ikävalko ja kehittäjät Immanuel Piirilä ja Juha Möttönen. ”Kommunikaatio projektin sisällä sujui erinomaisesti, mikä teki yhteistyöstä sujuvaa”, Immanuel kertoo ja jatkaa, että ”juuri hyvä ja avoin yhteistyö on kaiken A ja O ja helpottaa projektin edistymistä merkittävästi”.

Aloitus Proof of Concept -projektilla ja tiimiin oikeanlainen vahvistus

Skillwellillä näimme, että projekti oli fiksuinta aloittaa PoC-vaiheella, jossa asiakas sai uutta näkemystä ja uusia ideoita ja tapoja kehittää asioita vauhdilla eteenpäin. ”Yhteistyö oli luontevaa aloittaa, meillä oli selkeä tarve saada nopeasti tarvittavaa osaamista oikeaoppisesta kehittämisestä näillä uusilla teknologioilla, ja Skillwellillä oli oikeat asiantuntijat, osaaminen ja hyvä tekemisen meininki,” Anssi Savelius Landis+Gyriltä kertoo.

Projektin isoin haaste

Landis+Gyr:n tapauksessa haastetta toi itse toimiala, sähköverkkoyhtiöiden toiminta ja prosessit, joihin myös Skillwellin tiimin piti syventyä ja omaksua ne nopeasti. Tässä  onnistuttiin hyvin, minkä jälkeen Skillwell pääsi teknologiosaamisensa avulla tekemään ehdotukset, miten asiat kannattaa toteuttaa ja miksi.

Mitä hyötyjä saatiin konkreettisesti ja miten yhteistyö jatkuu?

Palveluiden uusien käyttöliittymien kehittämistä saatiin merkittävästi nopeutettua, mutta mikä Landis-Gyr:n kannalta oli merkittävintä, saatiin projektin aikana perustettua heille omat globaalit palveluiden käyttöliittymien kehitystiimit sekä koulutettua nämä. Jatkossa päävastuu palveluiden käyttöliittymien kehityksestä tapahtuu näiden tiimien toimesta, ja Skillwell osallistuu tarvittaessa rajattujen kokonaisuuksien uudistamiseen sekä kouluttamiseen.

Skillwellille yhteistyö on tarjonnut mielenkiintoisen mahdollisuuden päästä sisään sähköverkkoyhtiöiden toimintaan ja auttaa Landis+Gyr:iä modernisoimaan palveluitaan ja järjestelmiään. Skillwellin asiantuntijat kertovat, että kokonaisuus oli hyvin mielenkiintoinen ja oli palkitsevaa kun pystyimme auttamaan globaalia yritystä ison kehitysprojektin läpiviennissä.


Kiinnostuitko Skillwellin palveluista?

Ota yhteyttä:

Harri Ilvonen

harri.ilvonen@skillwell.fi

+358 400 830 660

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2023