Aikaisemmassa blogitekstissämme pohdimme mistä vaiheista ohjelmistokehitys koostuu, tällä kertaa haluamme raapaista kehityksen kustanteita, ja antaa kuvan mistä ohjelmistokehityksen hinta koostuu. Ohjelmistokehityksen hintaan vaikuttavat ensisijaisesti muun muassa projektin laajuus, monimutkaisuus, teknologiavalinnat, kehitystiimin koko ja aikataulu. Tässä blogissa tarkastelemme keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat ohjelmistokehitys kustannuksiin.

Mikä ohjelmistosovelluksen kehittämisessä maksaa?

Toiminnallisuus ja monimutkaisuus:

Ensimmäinen ja yksi tärkeimmistä sovelluksen kehittämiskustannuksiin vaikuttavista tekijöistä on ratkaisun toiminnallisuus ja koko. Mitä enemmän ominaisuuksia ja toimintoja palvelu tarjoaa, sitä enemmän sen kehittämiseen kuluu aikaa ja resursseja. Hintaan vaikuttaa myös sovelluksessa olevien näkymien, sivujen ja moduulien määrä. Lisäksi toiminnallisuuden monimutkaisuus vaikuttaa myös asiaan. Jotkut ominaisuudet voivat olla yksinkertaisia ​​ja nopeita toteuttaa, kun taas toiset vaativat enemmän suunnittelua ja kehitystä, mikä nostaa kustannuksia. Monimutkaisissa & hyvin räätälöidyissä sovelluksissa käytetään usein uusia teknologioita tai ratkaisuja, jotka on kehitetty alusta alkaen sovelluskohtaisesti. Tästä johtuen tällaisten sovellusten kehittämiskustannukset ovatkin siis korkeammat kuin yksinkertaisempien sovelluksien.

Lisäksi monimutkaisia ​​ominaisuuksia sisältävän sovelluksen optimointi- ja testausprosessi vaatii myös enemmän aikaa ja vaivaa kuin pienen sovelluksen kehittäminen. Mitä enemmän näkymiä ja räätälöintiä halutaan, ja mitä toiminnallisempi ohjelmiston tulisi olla, sitä korkeammaksi projektin kustannukset nousevat.

Järjestelmäintegraatiot

Usein uudet digitaaliset palvelut on integroitava olemassa oleviin asiakkaiden käyttämiin järjestelmiin, joten integraatio- ja tiedonsiirto vaatimukset lisäävät myös ohjelmistokehityksen kustannuksia. Esimerkiksi monissa sovelluksissa on integraatioita, jotka yhdistävät kortti- ja maksupalveluita sovelluksen toimintoihin. Integroinnit vaativat lisää aikaa ja työtä kehittäjiltä, ​​joten ohjelmistokehityksen kustannukset voivat nousta.

Samoin jotkin ohjelmistotuotteet tai sovellukset vaativat tiedonsiirtoa tehostavia palveluita tiedon lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tämän vaatimuksen täyttäminen voi viedä paljon aikaa ja vaivaa, varsinkin jos se vaatii suuren määrän olemassa olevan datan integrointia uuteen järjestelmään tai tekemään merkittäviä muutoksia.

UI & UX -suunnittelu

Tehokas ja houkutteleva käyttöliittymäsuunnittelu on tärkeä asia mitä tahansa digitaalista palvelua kehitettäessä. Oikein toteutettu suunnittelu voi lisätä merkittävästi tuotteen houkuttelevuutta ja käytettävyyttä. Hyvin suunniteltu intuitiivinen käyttöliittymä edellyttää asiantuntijoiden työtä, mikä vaikuttaa kokonaiskehitys kustannuksiin. Loppukäyttäjää ajatellessa käyttöliittymää voisi pitää toiseksi tärkeimpänä tekijänä, heti toiminnallisuuden jälkeen. Vaikka palvelu tarjoaisi hyviä toimintoja, niin kuka haluaisi käyttää niitä, jos käyttökokemus on huono.

Testaus ja laadunvarmistus

Testaus ja laadunvarmistus (QA) ovat olennainen osa ohjelmistokehitystä. Testauksessa arvioidaan järjestelmällisesti sovellusta sen varmistamiseksi, että se toimii oikein, ja että se kattaa muutkin kuin toiminnalliset näkökohdat, kuten suorituskyvyn ja tietoturvan. Kustannukset voivat nousta, jos palveluun kehitetään räätälöityjä ominaisuuksia, jotka tarvitsevat laajaa testausta.

Kuinka voi vähentää ohjelmistokehityksen kustannuksia?

On olemassa useita kehitysmenetelmiä ja lähestymistapoja, jotka voivat auttaa vähentämään sovelluksen kehittämiskustannuksia laadusta ja toimivuudesta tinkimättä.

Ketterä ohjelmistokehitys

Ketterän ohjelmistokehitys metodologian avulla on mahdollista hallita projektin kehitystä tehokkaammin. Julkaisemalla uusia ominaisuuksia vaiheittain ja tekemällä muutoksia asiakas- ja testaus palautteen perusteella. Näin on mahdollista kohdistaa resursseja joustavammin ja vähentää kehittämiseen liittyviä riskejä.

Pienin toimiva tuote -julkaisu (MVP)

MVP:n julkaisemisella tarkoitetaan sovelluksen perusversion julkaisemista keskeisimmillä ominaisuuksilla. Näin voidaan saada palautetta asiakkailta, tutustua mahdollisuuksiin ja myös houkutella palvelulle rahoitusta sijoittajilta. Julkaistusta MVP:stä  voidaan saada palautetta käyttäjiltä aikaisemmin, joka säästää aikaa ja resursseja sellaisten ominaisuuksien kehittämisessä, jotka eivät välttämättä tuota todellista arvoa asiakkaille.

Tutustu MVP -malliin laajemmin blogissamme: Mikä on MVP ja sen edut ohjelmistokehityksessä

SaaS-ohjelmistokehitys

SaaS-kehitys eroaa perinteisestä ohjelmistokehityksestä useilla keskeisillä tavoilla. Skaalautuvuus ja turvallisuus ovat tärkeä osa SaaS-kehitystä, ja vaikuttavat SaaS-sovellusten kehittämisen perimmäisiin kustannuksiin, erityisesti kun on kyse asiakastietojen tallentamisesta ja käsittelystä. Siksi sovelluksen skaalaaminen ja turvallisuuden varmistaminen ovat tärkeitä. Vaikka tämä vaatii lisäkehityskustannuksia, se kuitenkin varmistaa, että sovelluksen loppukäyttäjien kaikki mahdolliset tarpeet täyttyvät, sekä asiakas- ja liiketoimintakriittiseen dataan liittyvät riskit vähenevät.

Luotettavuus ja käytettävyys korostuvat SaaS:ssä etäkäytön vuoksi, kun taas perinteiset ohjelmistot voivat luottaa käyttäjän laitteeseen. SaaS:n erityispiirteenä on monikäyttöisyys, jossa asiakastiedot erotetaan toisistaan, kun taas perinteiset ohjelmistot keskittyvät yhden käyttäjän tietoihin. Käyttäjäkokemus ja päivitykset ovat SaaS:ssä jatkuvampia, koska palvelu kehittyy ajan myötä, kun taas perinteiset ohjelmistot saattavat päivittyä harvemmin.

Tilausten hallinta ja integrointiominaisuudet ovat SaaS-kohtaisia, ja vaatimustenmukaisuus ja tuki voivat vaihdella huomattavasti. Nämä erot korostavat SaaS-kehitykseen liittyviä erityisiä näkökohtia verrattuna perinteiseen ohjelmistokehitykseen.

Miten kehitämme sovelluksia Skillwellillä

Ohjelmistokehitys on monimutkainen ja monipuolinen prosessi, joka riippuu monista tekijöistä. Näiden tekijöiden ymmärtäminen ja huomioon ottaminen auttaa kuitenkin määrittämään tarkemmat projektista syntyvät kustannukset ja luomaan tuotteen, joka täyttää menestyksekkäästi asiakkaiden tarpeet. Digitaalisen palvelun kehittämiskustannukset voivat tietysti olla merkittäviä, mutta niitä voidaan verrata sen tarjoamaan korvaamattomaan mahdollisuuteen yrityksille kasvaa ja menestyä.

Skillwellillä tarjoamme SaaS-kehityspalveluita, jotka mahdollistavat skaalautuvien ja kustannustehokkaiden ohjelmistoratkaisujen luomisen. Ohjelmistokehitysprosessissa pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tavoitteisiin pääsemme valitsemalla aina kustannustehokkaimmat asiakkaan tarpeisiin vastaavat ohjelmistoalustat ja teknologiat. Hyödyntämällä Amazon Web Services:n tarjoamia valmiita pilvipalveluita sekä käyttämällä kehitysmenetelmiä jotka sallivat tehokkaan jatkokehityksen, varmistamme että kehittämämme palvelut vastaavat kaikkiin asiakastarpeisiin.

Jos olet valmis kehittämään sovelluksen tai tarvitset räätälöityä SaaS-ratkaisua ja haluat keskustella konseptista, ota meihin yhteyttä yksilöllistä arviointia varten. Voimme antaa tarkemman arvion paljonko sovelluskehitys tai SaaS-ratkaisun luominen maksaa, minkälaista kehitysprosessia suosimme, ja miltä valmis sovellus tai SaaS-palvelu voisi mahdollisesti näyttää.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää!

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Harri Ilvonen

harri.ilvonen@skillwell.fi

+358 400 830 660

Jari Ikävalko

jari.ikavalko@skillwell.fi

+358 50 386 5590

Lue myös nämä:

blog-post-image
Tiimi
AWS
Asiantuntija
AWS Summit Stockholm 2024 pähkinänkuoressa

Harri ja Jari osallistuivat AWS Summit Stockholm 2024 -tapahtumaan, jossa käsiteltiin mm. generatiivista tekoälyä. Tapahtuma tarjosi yli 50...

blog-post-image
Käyttöliittymäkehitys
SaaS
UX / UI: Miten kehittää käyttäjäystävällisiä ja intuitiivisia sovelluksia

Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon käyttäjäkokemuksella (UX) ja käyttöliittymällä (UI) on vaikutusta käyttäjiin? Tässä artikkelissa käsittelemme, millaisen vaikutuksen...

blog-post-image
AWS
Asiantuntija
SaaS
Generatiivinen tekoäly (Generative AI) yritystoiminnassa

Tutustu miten generatiivinen tekoäly (Generative AI) voi auttaa yritysten toiminnan tehostamisessa ja kilpailukyvyn parantamisessa....

Ota meihin yhteyttä

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2023